حمزه بروجنی - مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی

معرفی مدیر کل زندانهای استان

نام و شهرت:  حمزه علی خانی بروجنی

 

سابقه مدیریت: ایشان از ابتدا در زندان های استان خوزستان صاحب مدیریت در پست های ، مسئول مددکاری اداره کل – مدیریت مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانیان – مدیر کانون اصلاح و تربیت اهواز – رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات – معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی – سرپرست اداره کل زندانهای خوستان و اکنون مدیر کل زندان های آذربایجان غربی

مهمترین سیاستها و رویکردهای مدیریتی :

  • طرح رواندرمانی و مشاوره رفتاری: اجرای طرح های روان درمانی بعنوان طرحی علمی و پاسخگو در تحقق انتظارات جامعه از نظام زندانبانی( در این طرح زندانیان بر اساس الگوهای روان درمانی و مشاوره تحت آموزش قرار میگیرد، بواسطه این طرح خود بازدارندگی در زندانیان پس از آزادی در پرهیز از مبادرت به جرم ارتقاء میابد  و برابر آمارهای واصله و تحقیقات میدانی، نرخ رجوع مجدد بزه در این افراد(تحت پوشش روان درمانی)  و بازگشت مجدد آنان به زندان به کمتر از ۲ در صد کاهش یافته است  که دستاوردی قابل توجه برای نظام زندانب مانی است.
  • ایجاد و توسعه زیرساختها: مدیریت بر این باور است که نگهداری زندانی در مقام یک انسان و پرداخت به اصلاح و تربیت وی نیازمند تأمین فضاهای مناسب اصلاحی و تأمینی و تربیتی است برای این منظور از زمان مدیریت در استان و قبل از آن نیز که بعنوان معاون اداری و مالی در استان فعالیت داشتند در جهت افزایش سرانه فضای زندانیان و بازسازی و به سازی فضا های موجود از هیچ تلاشی دریغ نشده است.
  • شایسته سالاری: از جمله انگیزش های مهم در ارتقاء روحیه خدمتی کارکنان و  و توسعه بهره وری اجرا و رعایت اصل شایسته سالاری و تحقق سلسله مراتب اداری و ترسیم و تحقق اصولی و منطبق بر منطق و قانون مسیر ارتقای شغلی کارکنان است که در استان آذربایجان غربی در شناسائی استعدادهای شایسته برای حضور در عرصه مدیریت و در نتیجه انتصاب و بکار گیری معاونین ستادی، روسای ادارات ستادی و زندانها و معاونین و زندانها و کارشناسان مسئول در مجموعه های ستاد و صف از جمله دستاوردهای این عرصه  بوده است.
  • مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری: در پرتو اعمال مدیریت ارزش محور و تفاوت در ارزش و ضد ارزش، تعهد پرسنلی ارتقاء میابد و  هویت سازمانی اهمیت یافته، تلاش جمعی به سمت خود مدیریتی برای رعایت اخلاقیات و حذف مظاهر فساد اداری حرکت میکنند.
  • پیشگیری و کاهش آسیبها:با ارزشگذاری بر منزلت کارکنان و تحقق رویکرد عدالت در همه ابعاد مدیریت منابع انسانی و همچنین شناسائی درست گلوگاه ها و مبادی و محورهای آسیب ساز و آموزش مستمر منابع انسانی ، اصل پیشبینی و مقابله و مبارزه با آسیبها بدرستی و بصورت فراگیر محقق خواهد شد. این اصل موجب شده زندانهای آذربایجان غربی بنا بر نظر مسئولین ارشد قضائی و اجرائی و نظارتی  در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد.
  •  سلامت افزائی و پاکسازی  زندانها: تفهیم درست حقوق و تکالیف متقابل مخابطین (زندانی-سرباز و کارمند) با سیستم و نظام زندانبانی موجب شده  رعایت ضوابط اخلاقی و تعهد سازمانی برای مقابله با آنچه پاکسازی محیط زندان و آمادگی آن را برای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی به چالش میکشاند بدرستی اعمال شود.
  • مدیریت اخلاقی و انسانی : همه ساز و کارها در امر مدیریت و توسعه نظم و امنیت با رویکردهای خشک و غیر قابل انعطاف انجام پذیر نخواهد بود. میتوان نظم، امنیت، قانونگرائی، تبعیت از مقررات، کیفیت گرائی، توسعه بهره وری و … را در پرتو مدیریت اصولی و اخلاقی از سطح ارشد تا پایین ترین رده اجرا دنبال کرد. در این شرایط انگیزش اجرای اهداف و تحقق برنامه ها با ظرافت و اشرافیت افزونتری دنبال میشود و ماندگاری آن نیز مشهود و ملموس خواهد بود.

   حمزه بروجنی – مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*