معاونت سلامت ، اصلاح و تربیت

معاونت سلامت، اصلاح و تربیت عهده دار سیاستهای ذاتی نظام زندانبانی در امور اصلاحی و تربیتی و خدمات گسترده وابسته به آن میباشد که میتوان در نگاه اجمالی آنها را شامل:

۱- اداره امور فرهنگی و تربیتی

۲- اداره امور خدمات اجتماعی و حمایتی

۳- دفتر حرفه آموزی و برنامه ریزی اشتغال

۴- اداره بهداشت و درمان

۵- هماهنگی امور انجمنهای حمایت زندانیان فعال در استان

احصاء و تعریف نمود. بازخورد تلاشها و خدمات این معاونت با حمیات و پشتیبانی سایر معاونتها و ادارات ستادی اداره کل و اجرای درست رئوس ترسیم شده در زندانها، میتواند اهداف عالیه نظام زندانبانی را که همانا اصلاح و تربیت مجرمین است را بدرستی محقق سازد.

شخصات مسئول:

آخرین مدرک تحصیلی:

سابقه فعالیت در این عرصه:

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*