اعتياد و ارتباط آن با شيوه هاي فرزند پروري والدين

اکبرشکراالهی،  کارشناس ارشد حقوق بین الملل

مقدمه :           پژوهش های اخیر حاکی ازآن است که مصرف مواد، بین جوانانی که به خانواده های نا خرسند تعلق دارند بیشتر از خانواده هایی است که محیط شادی دارند.درخانواده های ناخرسند والدین علاقه ای به فرزندان خود ندارندوبه تنبیهات بدنی شدیدی متوسل می شوند.ارزش های والدین نیز نقش مهمی دراستفاده از مواد دارد.جوانان در خانواده هایی که محافظه کارهستند ودرآن ها به ارزش های اجتماعی،سنتی،دینی وهدف های داز مدت تأکید می شود.گرایش کمتری به مصرف مواد دارند؛ولی درخانوادهایی که در آن هاعدم دخالت در کار همدیگرتشویق می شود جوانان گرایش بیشتری به مواد دارند.شاید قوی ترین تأثیروالدین این باشد که الگویی برای مصرف مواد فراهم می کنند

اعتياد و ارتباط آن با شيوه هاي فرزند پروري والدين

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*