فرسودگی شغلی علل و راهکارهای مقابله با آن

موضوع مقاله:

فرسودگی شغلی علل و راهکارهای مقابله با آن

تهیه و تنظیم:

مجید خواجه محمدلو:کارشناس ارشد مدیریت

هادی صالح وش:کارشناس ارشد روان شناسی

 مقدمه:

محیط بشر شامل عوامل فیزیکی اجتماعی و روانی است که هر کدام در وضعیت سلامتی بشر نقش مهمی دارند یکی از این عوامل براي انسان محیط کار وی است که می تواند دیگر حیطه های زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد. قسمت عمده ای از زندگی روزانه هر شخص صرف اشتغال بکار می شود. یکی از مفاهیمی که در سال های اخیر توجه روان شناسان کار، روان شناسان بهره وری و روان شناسان صنعتی و سازمانی را به خود معطوف داشته، نشانه ها، علل و آثار فرسودگی شغلی است. به نظر می آید فرسودگی شغلی با فشار های روانی ارتباط داشته باشد. فشارهای روانی وقتی رخ می دهد که عدم تعادل بین مطالبات و خواسته های محیطی با توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها وجود داشته باشد هر چه مطالبات و خواسته های محیطی افزایش یابد و توانایی فرد برای پاسخ دادن به آنها کاهش یابد فشار روانی ایجاد می شود که باعث تجربه ی منفی در فرد و فرسودگی شغلی میگردد.در واقع فرسودگی شغلی در اثر فشار مداوم روانی پدید می آید.(فاربر۱۹۸۳ نقل از احمدی۱۳۸۱). فرسودگی شغلی موجب تباهی در کیفیت خدماتی می گردد که به وسیله کارکنان ارائه می گردد.(ساعتچی ۱۳۸۲)در تعریف فرسودگی شغلی می توان گفت:فرسودگی شغلی نشانگان فروپاشی عاطفی بعد از سالها درگیری و اشتغال به کار است. این نشانگان به خصوص در بین افرادی که در شغل های خدمات انسانی از قبیل آموزشی و پزشکی شاغل اند بیشتر شایع است(ساراسون۱۹۸۴)نشانه های فروپاشی با فقدان شور و اشتیاق، احساس محرومیت و شکست، غیبت از کار، بی علاقگی نسبت به قبول مسئولیت، افسردگی و علائم جسمانی مشخص می شود.علل فروپاشی شغلی متعدد است. بعضی علل خارجی هستند (وظایف محیط کار) و بعضی علل داخلی (درگیر شدن بیش از حد در کار و انتظارات غیر واقعی در مورد آنچه می تواند انجام شود).تلاش برای درمان فروپاشی شغلی شامل روان درمانی، درمانهای شیمیایی، درمانهای فیزیکی و درمانهای عصبی است. هدف اصلی این پژوهش تبیین و سپس مراحل ابتلا و درمان آن است.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*