بازدید رئیس ومسئولین شورا های حل اختلاف استان آذربایجان غربی اززندان مرکزی ارومیه
بازدید رئیس ومسئولین شورا های حل اختلاف استان آذربایجان غربی اززندان مرکزی ارومیه

بازدید رئیس ومسئولین شورا های حل اختلاف استان آذربایجان غربی اززندان مرکزی ارومیه

به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی ارومیه –صمدی رئیس شورا ها حل اختلاف استان آذربایجان غربی ومعاون رئیس کل دادگستری استان بهمراه طایوغ مسئول بازرسی شورا ، بابایی رئیس امور اداری ومالی شورا از شعبات ۱۹ و۳۵ حل اختلاف مستقر در زندان مرکزی ارومیه بازدید نمودند

دراین بازدید رئیس شورای حل اختلاف و هیئت همراه از شعبه ۳۵ و۱۹ حل اختلاف  زندان بازدید و ازکارکنان این دو واحد در خصوص وضعیت موجود این شعبه ها پرس وجو کردند.همچنین بعداز بازدید  جلسه ایی نیز  با حضور صفری مدیر زندان و رئیس شورای حل اختلاف شعبه ۱۹ ،عبداله زاده  عضو شورا ،رضایی دبیر شورای این شعبه  بهمراه صمدی وهیئت همراه در  زندان برگزار گردیدکه در این جلسه صمدی با تاکید بر پیگیری بیش از پیش در پرونده های  صلح وسازش بویژه پروند های قتل اظهارداشت: یکی از اهداف تاسیس شعبه ۱۹ حل اختلاف زندان ایجاد صلح وسازش واخذ رضایت از شکات در پرونده های  منجر به قتل است که خوشبختانه  زندان در این راستا اقدامات خوبی انجام داده ونیاز است که کلیه مراحل نیز مستند سازی شود  تا در ارسال عملکرد ها  بتوان مستندات آن  بطور شفاف ارائه گردد   .صفری مدیر زندان و رئیس شعبه ۱۹ حل اختلاف هم  گفت:  برای یک اخذ رضایت منجر به قتل ممکن حتی یک  سال پیگیری لازم است تا  زمینه برای جلب رضایت شکات  فراهم گردد  واین مدت زمان و  مراحل را نمی توان مستند سازی کرد وفقط در نهایت یک صورتجلسه تنظیم میگردد. که این پروند منجر به رضایت گردید

بازدید رئیس ومسئولین شورا های حل اختلاف استان آذربایجان غربی اززندان مرکزی ارومیه

بازدید رئیس ومسئولین شورا های حل اختلاف استان آذربایجان غربی اززندان مرکزی ارومیه

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*