تشکیل کلاس آموزشی اطفای حریق واجرای مانوردر داخل مرکزحرفه آموزی واشتغال زندانیان ارومیه:
تشکیل کلاس آموزشی اطفای حریق واجرای مانوردر داخل مرکزحرفه آموزی واشتغال زندانیان ارومیه:

تشکیل کلاس آموزشی اطفای حریق واجرای مانوردر داخل مرکزحرفه آموزی واشتغال زندانیان ارومیه:

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز حرفه آموزی و اشتغال زندانیان ارومیه در راستای اجرای برنامه های عملیاتی یگان حفاظت وباهدف دستیابی به حفظ آمادگی پرسنل یگان وسربازان وظیفه ودیگر همکاران ستادی و کاهش خسارات وآسیبهای وارده در حین بروزحوادث غیرمرقبه، یکدوره کلاس آموزشی اطفای حریق همراه با اجرای مانور مربوطه با حضور  مهدی فرج زاده ازکارشناسان مجرب آتش نشانی ارومیه در داخل مرکز برگزار گردید.

درادامه بصورت عملی آموزش اطفای حریق، با کپسولهای آتش نشانی  و نکات احتمالی پیش رو در مواقع بروز آتش ونحوه عکس العمل پرسنل توسط مربی آتش نشانی برای حاضرین تشریح گردید.وشرکت کنندگان با شیوه های رویارویی با آتش سوزی وسوانح احتمالی آشنا شدند.

تشکیل کلاس آموزشی اطفای حریق واجرای مانوردر داخل مرکزحرفه آموزی واشتغال زندانیان ارومیه:

تشکیل کلاس آموزشی اطفای حریق واجرای مانوردر داخل مرکزحرفه آموزی واشتغال زندانیان ارومیه:

تشکیل کلاس آموزشی اطفای حریق واجرای مانوردر داخل مرکزحرفه آموزی واشتغال زندانیان ارومیه:

تشکیل کلاس آموزشی اطفای حریق واجرای مانوردر داخل مرکزحرفه آموزی واشتغال زندانیان ارومیه:

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*