دیدارهای نخستین روز کاری مدیر کل جدید زندانهای آذربایجان غربی با رئیس کل دادگستری ، دادستان مرکز استان و کانون اصلاح و تربیت

دیدار بروجنی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان غربی  با گروسی رئیس کل دادگستری استان

دیدار بروجنی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان غربی با گروسی رئیس کل دادگستری استان

دیدار بروجنی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان غربی  با گروسی رئیس کل دادگستری استان

دیدار بروجنی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان غربی با گروسی رئیس کل دادگستری استان

دیدار بروجنی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان غربی  با حبیبی دادستان مرکز استان

دیدار بروجنی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان غربی با حبیبی دادستان مرکز استان

بازدید معاونین سازمان به همراه مدیر کل جدید زندانهای استان از کانون اصلاح و تربیت

بازدید معاونین سازمان به همراه مدیر کل جدید زندانهای استان از کانون اصلاح و تربیت

بازدید معاونین سازمان به همراه مدیر کل جدید زندانهای استان از کانون اصلاح و تربیت

بازدید معاونین سازمان به همراه مدیر کل جدید زندانهای استان از کانون اصلاح و تربیت

بازدید معاونین سازمان به همراه مدیر کل جدید زندانهای استان از کانون اصلاح و تربیت

بازدید معاونین سازمان به همراه مدیر کل جدید زندانهای استان از کانون اصلاح و تربیت

بازدید معاونین سازمان به همراه مدیر کل جدید زندانهای استان از کانون اصلاح و تربیت

بازدید معاونین سازمان به همراه مدیر کل جدید زندانهای استان از کانون اصلاح و تربیت

بازدید معاونین سازمان به همراه مدیر کل جدید زندانهای استان از کانون اصلاح و تربیت

بازدید معاونین سازمان به همراه مدیر کل جدید زندانهای استان از کانون اصلاح و تربیت

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*