حضور مسئولین شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب در زندان
حضور مسئولین شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب در زندان

حضور مسئولین شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب در زندان


به گزارش زندان میاندواب ، دکتر حیدری رییس شبکه ،دکتر غفاری معاون شبکه،دکتر بویر رییس بیمارستان،دکتر مطلبی مدیر داخله بیمارستان ،مهندس صفر پور امور فنی شبکه،رضازاده حراست،آذریان عامل ذیحساب شبکه جهت دیدار و تعامل با سرپرست اداره زندان شهرستان  وارد زندان شدند و در اتاق رئیس حضور و  دکتر حیدری رئیس شبکه بهداشت و درمان انتخاب به جا و شایسته شهبازی بعنوان سرپرست اداره زندان شهرستان میاندوآب تبریک وهمکاری همه جانبه در خصوص امورات بهداشتی درمانی و اعزام دکتر و روانشناس با برنامه ریزی و هماهنگی هردو اداره اعزام ودر ادامه شهبازی از حضور رئیس ومسولین شبکه بهداشت و درمان شهرستان تشکر و قدردانی کردند و خواستار عنایت بیشتر  دکتر حیدری رئیس شبکه بهداشت و درمان همکارانشان به مددجویان و انسانهای گرفتار شدند

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*