اردوی فرهنگی وتفریحی ویژه سربازان وظیفه بازداشتگاه اشنویه

اردوی فرهنگی وتفریحی ویژه سربازان وظیفه بازداشتگاه اشنویه

به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه اشنویه : در راستای اجرای دستورالعمل فعالیتهای ورزشی وتربیت بدنی سازمان زندانها وبه منظور توسعه ورزشهای همگانی وگرامیداشت هفته ناجا،اردوی فرهنگی وتفریحی برای پرسنل ستادی ویگان حفاظت بازداشتگاه با حضور اکبری رئیس بازداشتگاه برگزارگردید

دراین برنامه ابتدا، اکبری رئیس بازداشتگاه ضمن تبریک هفته نیروری انتظامی دوران سربازی رافرصتی مغتنم وارزشمند در راستای خودسازی ورشدبالندگی دانست وهمچنین سربازان را سرمایه های گرانقدرمجموعه زندانبانی معرفی کرده وتوجه به نیازها ومسایل پیشروی سربازان علی الخصوص برنامه های فرهنگی واجتماعی از جمله اولویت برنامه های فرهنگی بازداشتگاه اعلام کرد

رئیس بازداشتگاه اهتمام به خواسته ها وزمینه سازی برای تربیت وپرورش معنوی وفکری سربازان را رسالت اصلی سازمان زندانها قلمدادکرد وگفت:برگزاری اردوهای فرهنگی به منظور ایجاد ارتباط وهمدلی بین کارکنان وسربازان وظیفه تا حد زیادی می تواند در پیشبرد اهداف سازمان زندانها موثر واقع شود

به نقل از روابط عمومی بازداشتگاه ،این اردو با همت حوزه فرهنگی وهمکاری فرمانده یگان حفاظت بازداشتگاه  در راستای کاهش آسیب رفتارهای پرخطر وبرنامه های سربازی وبا هدف روحیه شادابی ونشاط ونیز تقویت همدلی وآشنایی سربازان با طبیعت شهرستان برگزار شد  .

اردوی فرهنگی وتفریحی ویژه سربازان وظیفه بازداشتگاه اشنویه

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*