شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی 13 آبان

شرکت مدیر کل زندان های آذربایجان غربی و پرسنل اداره کل در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

شرکت مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی و کارکنان زندان های استان در راهپیمایی ۱۳ آبان

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*