بازدیدرییس دادگستری نقده ومحمدیار ،دادستان ومجموعه قضایی اززندان آن شهرستان  

بازدیدرییس دادگستری نقده ومحمدیار ،دادستان ومجموعه قضایی از اداره زندان شهرستان  

به گزارش روابط عمومی زندان نقده:سلطانی رییس دادگستری نقده ،بنیادپوررییس دادگستری بخش محمدیار،پاشایی دادستان نقده به همراه مجموعه قضایی مربوطه اززندان نقده بازدید نمودند

ابتدای این دیدارطبق روال روزهای ینج شنبه  بابرگزاری محفل انس باقرآن باحضور مشترک قضات وکارکنان زندان نقده آغاز گردید.

سپس حیدرپسندیده سرپرست زندان نقده: ضمن عرض خیرمقدم وتقدیرازاین حضورپرخیروبرکت به ارائه گزارشی درخصوص عملکردو فعالیتها فرهنگی وعمرانی پرداخته واعلام داشت که با احداث وراه اندازی بندهای پاک طبقه بندی وتفکیک صددرصدی مددجویان صورت گرفته که این حرکت باعث  رشدسایر فعالیتها فرهنگی وهمچنین باعث آرامش مددجویان و تسریع دررسیدگی به مشکلات قضایی خواهد شد.

سلطانی رییس دادگستری نیز فعالیتهاواقدامات انجام گرفته راتحسین نموده واظهارداشت :دغدغه چندین ساله مجموعه قضایی تفکیک وطبقه بندی زندانیان طبق جرایم مرتکبه بود. که به لطف خداوند متعال وزحمات شبانه روزی سرپرست وکارکنان زحمتکش زندان درمدت خیلی کم جامه عمل  به خود پوشاند وضمن رعایت وحفظ حقوق شهروندی قطعا عملکرد تمامی واحدها مطلوب وبهتر خواهدبود و به مشکلات زندانیان سریعتر و بهتر رسیدگی خواهدشد.

درادامه سلطانی ریاست دادگستری به همراه مجموعه قضایی ازکلیه قسمتهای زندان واقدام انجام گرفته بازدید نموده وضمن حضور درداخل بند ودیدار چهره به چهره با کلیه مددجویان به مشکلات ودرخواست های آنها استماع ودستورات و راهکارهای  لازم را ارائه نمودند.

خاتمه این دیدار به تشکیل شورای طبقه بندی باحضور سالک فر قاضی ناظربرزندان واعضا شورا مرتبط وبه تعداد کثیری ازمددجویان تسهیلات اشتغال داخل وخارج وهمچنین مرخصی اعطاء گردید .لازم به ذکر است که این دیداربمدت سه ساعت به طول کشید.

بازدیدرییس دادگستری نقده ومحمدیار ،دادستان ومجموعه قضایی اززندان آن شهرستان

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*