بازدید نمایندگان زندان مرکزی ارومیه از زندان شهرستان بوکان

در اجرای دستور مدیر کل زندانهای استان نمایندگانی از زندان مرکزی ارومیه متشکل از معاونت و روسای اندرزگاههای زندان مرکزی از زندان شهرستان بوکان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی زندان بوکان ، در اجرای دستور مدیر کل زندانهای استان نمایندگانی از زندان مرکزی ارومیه متشکل از آقای خانزاده معاونت زندان مرکزی ارومیه و نیز هر سه روسای اندرزگاههای آن زندان جهت اشنایی و نیز ارزیابی اقدامات ،عملکرد و فعالیتهای انجام شده  زندان بوکان در زمینه های عمرانی، اصلاحی و تربیتی از مجموعه زندان بوکان بازدید نمودند.

 در این بازدید هیئت بازدید کننده  ضمن بازدید از کلیه اماکن زندان و بررسی عملکرد واحدهای مختلف، از نزدیک اقدامات صورت گرفته را مورد ارزیابی قراردادند.هئیت بازدید کننده اقدامات انجام شده این زندان در زمینه های مختلف را بسیار چشمگیر و قایل تحسین دانستند.

در ادامه محمدی رئیز ندان در سخنان کوتاهی  گفتند:  شرعاً وقانوناً وظیفه داریم تا کاری که به هرکدام از ما سپرده شده را با دقت و به نحو احسن به سرانجام برسانیم به ویژه در مجموعه زندان که هر فعالیت حساسیت و اهمیت خاص خود را دارد

بازدید نمایندگان زندان مرکزی ارومیه از زندان شهرستان بوکان

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*