توسعه،تجهیزوزیبا سازی نمازخانه بازداشتگاه اشنویه

توسعه،تجهیزوزیبا سازی نمازخانه بازداشتگاه اشنویه

به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه اشنویه: در راستای توسعه وترویج اقامه نماز دربین گروه های مخاطب وبا هدف جذب حداکثری زندانیان به حضوردرنمازجماعت یومیه وبرگزاری برنامه های فرهنگی با موضوع نماز با هدف شناخت ابعاد واسرار نماز درفرد وجامعه علی الخصوص آدم های به خطا رفته ودربند اسارت باهماهنگی وتدابیراتخاذ شده،نمازخانه بازداشتگاه اشنویه توسعه وزیباسازی شد

اکبری رئیس بازداشتگاه با تاکیدبر انتخاب فضای مناسب برای نمازخانه وزیباسازی محیط نمازخانه که درشان نمازخانه واقامه نماز جماعت باشد گفت:

با توجه به تعویض وجا بجایی نمازخانه، فضای آن بیشتر وتجهیزاتی نظیر سیستم گرمایشی،مهروتسبیح،کتابخانه محل نگهداری قرآن وادعیه ومفروش نمودن نمازخانه به فرش سجاده ای توسط خیرات .نذورات مردمی وهمچنین رنگ آمیزی داخل فضای آن همراه نوشتن آیه الکرسی وتقبل هزینه رنگ ورنگ آمیزی توسط هنرمند شورش نصیری خوش خط ترین وسریعترین خطاط ونقاش کشوری وآسیایی انجام گرفت

رئیس بازداشتگاه اضافه نمود: برابردستورالعملهای امورفرهنگی وتربیتی زندان های سراسرکشورکلاس های تصحیح قرائت واذکار نماز،کلاسهای عمومی آموزش قرآن کریم برای زندانیان،کارکنان وسربازان برگزارمیگردد

رئیس بازداشتگاه تاکید نمود: طبق دستورالعمل ستاد اقامه نمازکشور ونظر به فرمایش ریاست محترم سازمان زندانهادر راستای عملیاتی نمودن این امروفریضه مقدس وموثر، نمازجماعت درسه وعده با حضور حداکثری زندانیان به امامت ماموستا امینی مسئول فرهنگی وروحانی بازداشتگاه اقامه میشود

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*