دادستان دادسرای عمومی وانقلاب اشنویه ازبازداشتگاه بازدید نمود

 دادستان دادسرای عمومی وانقلاب اشنویه ازبازداشتگاه بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه اشنویه: در راستای بررسی وضعیت و مشکلات قضایی زندانیان ودیدارهفتگی مرجع قضایی با آنان، خدادادی دادستان دادسرای عمومی وانقلاب اشنویه با حضوردربازداشتگاه وبازدید ازاماکن داخل بند ونشست بازندانیان درجریان وضعیت بازداشتگاه وتراکم جمعیت کیفری بازداشتیان قرارگرفت

این بازدید که درنمازخانه داخل و با حضوراکبری رئیس واعزازمسئول اجرای احکام ومددکاربازداشتگاه همراه بود تعدادی زیادی از زندانیان با مطرح کردن مشکلات قضایی وخانوادگی خود به صورت فردی وجمعی با دادستان ملاقات کرده و خواستار اعطای تسهیلات ازجانب دادستان شدند

به نقل از روابط عمومی بازداشتگاه درحاشیه این بازدید وگفتگوی نزدیک با زندانیان، جلسه شورای طبقه بندی هفتگی به ریاست خدادادی دادستان وقاضی اجرای احکام کیفری اشنویه واعضای شورا نیز تشکیل وبا اعطای تسهیلات به تعدادکثیری اززندانیان شامل مرخصی واشتغال داخل وخارج به زندانیان واجدشرایط موافقت گردید.

دادستان دادسرای عمومی وانقلاب اشنویه ازبازداشتگاه بازدید نمود

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*