اخذ رضایت ازاولیای دم  وآزادی مددجوی محکوم به قصاص درزندان نقده  

اخذ رضایت ازاولیای دم  وآزادی مددجوی محکوم به قصاص درزندان نقده  

                                                           

به گزارش واحد مددکاری زندان نقده :زندانی( ح- ا )بجرم قتل عمد ومحکوم به قصاص نفس که ازسال ۹۴ درزندان نقده تحمل حبس می نمود پس ازچندین بار مشاوره ، مددکاری،وایجادزمینه صلح وسازش ومیانجگری ریش سفیدان محل ، با همت وتلاش خستگی ناپذیرحیدر پسندیده رییس توانمند وسخت گوش زندان نقده وواحدمددکاری وتیم اخذرضایت وتعامل سازنده عزیزنیا قاضی ناظرزندان وخدایی دادستان پیرانشهر، بلاخره این تلاش شبانه روزی وطعم گذشت این موهبت بزرگ  الهی وبخشش زندگی به همنوعان به ثمر نشسته وموجبات اعلام رضایت وگذشت خانواده مقتولبدون هیچ قیدوشرطی گردید.

ودرنهایت این مددجوی مذکور پس ازپنج سال تحمل حبس به کانون گرم خانواده رهسپار وچشمان منتظران به دیده منورگردید .لازم به ذکر است درطی سه ماه مدیریت جدید این چندمین مددجومی باشد که بااخذ رضایت وگذشت شاکی اززندان آزاد می شوند.  

اخذ رضایت ازاولیای دم  وآزادی مددجوی محکوم به قصاص درزندان نقده

اخذ رضایت ازاولیای دم  وآزادی مددجوی محکوم به قصاص درزندان نقده

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*