جلسه امور ساماندهی زندانیان با حضورمقامات قضائی در زندان شهرستان سلماس

جلسه امور ساماندهی زندانیان با حضورمقامات قضائی در زندان شهرستان سلماس

الهوردیان، رئیس دادگستری،عباسی،دادستان دادسرای سلماس  و قضات شعبات دادیاری و دادگستری به منظور رسیدگی به وضیعت و امور زندانیان و همچنین کاهش جمعیت کیفری زندانیان در اتاق جلسات زندان سلماس حاضر شدند. در ابتدای جلسه الهوردیان،رئیس دادگستری سلماس با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید ریاست محترم قوه قضائیه در راستای پیگیری پرونده های معوق و تحت قرار از تمامی همکاران خواستند که با بررسی دقیق همه جوانب نسبت به صدور قرارهای نهایی پرونده های تحت قرار  در اسرع وقت همت مضاعف داشته باشند تا در آخر بهمن ماه شاهد کاهش آمار پرونده های تحت قرار باشیم.ایشان در ادامه با توجه به وضعیت موجود در جامعه از قضات اجرای احکام مدنی نیز خواستند تا در قبولی  پرونده های اعسار و تقسیط و تعدیل مددجویان محکوم مالی نیز وسعت نظر داشته باشند.در ادامه عباسی،دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب سلماس با اظهار این مطلب که نحوه برخورد با ارباب رجوع در محاکم قضائی بایستی حتما بر طبق منشور حقوق شهروندی باشد اظهار داشتند به حول و قوه الهی در مجموعه دادگستری سلماس تمام موازین حقوق شهروندی بطور کامل رعایت میگردد و این میسر نبود جز با تلاش و کوشش تمامی همکاران در شعبات و محاکم.در ادامه  توسط دادستانی سلماس با بررسی بیش از ۴۰پرونده زندانی و همچنین دیدار چهره به چهره با زندانیان ازنزدیک با مشکلات و مسائل زندانیان آشنا شده و با اخذ درخواستهای آنان قول مساعدت و پیگیری را به ایشان دادند.جلسه امور ساماندهی زندانیان ویژه بررسی پرونده های زندانیان تحت قرار و فاقد کیفرخواست  و کاهش جمعیت کیفری میباشد که در اتاق جلسات اداره زندان سلماس در معیت اکبرنژاد رئیس اداره زندان مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.جلسات امور ساماندهی زندانیان بصورت ماهانه در این اداره برگزار میگردد.در ادامه جلسه توسط معاونت زندان سلماس گزارشی از وضعیت زندانیان تحت قرار و وضعیت موضوع کاهش جمعیت کیفری زندانها  به  جمع حاضر ارائه و نقطه قابل توجه در این گزارش این بود که آمار زندانیان تحت قرار در طی یکماه گذشته به موازات محکومین قرار باز شاهد کاهش محسوسی بوده که با توجه به پیگیری های به عمل آمده از سوی شعبه اجرای احکام و مددکاری زندان  انتظار میرود تا پایان سال این آمار به زیر ۱۰ درصد برسد.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*