رسیدگی به پرونده قضایی زندانیان تحت قرار در زندان سلماس

رسیدگی به پرونده قضایی زندانیان تحت قرار در زندان سلماس

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سلماس به همراه دادیار ناظر زندان شهرستان ضمن حضور در زندان سلماس به مشکلات قضایی آنان رسیدگی نمودند.

در اجرای دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان، و پایش پرونده آنان، عباسی  دادستان، به همراه مختاری و الله قلی پور دادیاران ناظر بر زندان در معیت رئیس زندان با حضور در زندان سلماس به مشکلات قضایی آنان رسیدگی نمودند .

در ابتدا ، پرونده کلیه زندانیان حائز شرایط بهره مندی از آزادی مشروط،تعلیق و پایان حبس بررسی و دادستان دستورات لازم را در خصوص بهره مندی زندانیان از آن امتیازات را صادر نمود .

در ادامه قضات حاضر ضمن حضور در جمع زندانیان تحت قرار، ارشادات و راهنماییهای لازم را در خصوص نحوه سپردن تامین برای آنان ارائه و با بررسی تک تک پرونده آنان دستورات لازم را به شعبات مربوطه در خصوص قبولی تامین زندانیان تحت قرار صادر نمود .

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*