كلاس اسلحه شناسي و نحوه بكارگيري سلاح سازمانی زندان بوکان

برگزاری يك دوره كلاس اسلحه شناسي و نحوه بكارگيري سلاح سازمانی برای پرسنل کادر ووظیفه یگان حفاظت زندان بوکان

در راستای افزایش ضریب امنیتی زندان وبرابر تاکیدات فرماندهی محترم یگان حفاظت زندانهای استان و آشنایی پرسنل یگان حفاظت  با اسلحه سازمانی و  قوانین و مقررارت بکارگیری سلاح ، کلاس آموزشی اسلحه شناسی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی زندان بوکان :به نقل از محمدی رئیس زندان بوکان  در جهت ارتقاء و تقویت توان رزمی وبالا بردن ضریب آموزشی ،تست کامل سلاح و مهمات و آمادگی کامل و صددرصدی  یگان زندان و همچنین آموزش پرسنل کادر و وظیفه در مواقع اضطراری و استفاده درست  و اصولی از اسلحه ،با هماهنگی قبلی با فرماندهی یگان حفاظت استان و سپاه پاسداران  شهرستان بوکان دوره آموزش تخصصی اسلحه شناسی در محل میدان تیر سپاه ونیز تئوری آن در محل کلاسهای آموزشی زندان  تشکیل،  در ادامه پس از دادن آموزشها ی لازم در خصوص اسلحه شناسی و نحوه اصولی تیراندازی و رعایت مسائل امنیتی اقدام به تمرین تیراندازی نمودند.

جعفری فرمانده  یگان حفاظت این زندان در این رابطه گفتند: در راستای عملیاتی نمودن بخشنامه های فرماندهی یگان حفاظت زندانهای استان و در راستای طرح کاهش آسیب رفتارهای پرخطر و آموزش پرسنل کادر یگان حفاظت وسربازان وظیفه یک دوره کلاس آموزشی اسلحه شناسی و قانون بکارگیری سلاح برای کلیه پرسنل یگان حفاظت زندان بوکان  برگزار شد. در این دوره آموزشی که توسط مربیان اعزامی از سپاه بوکان برگزار شد  مواردی از قانون بکار گیری سلاح از جمله چگونگی استفاده از سلاح ، چه افرادی مجوز حمل سلاح دارند ، چگونگی تیر اندازی به سوی افراد ،اقدامات بعد از تیر اندازی ، مجازاتهای تعیین شده در هنگام تیر اندازی به پرسنل کادر وسربازان وظیفه زندان آموزش داد ه شد و تأکید گردید که این موارد باید بصورت دقیق از جانب آنها رعایت شود تا در طول خدمت با مشکلی روبرو نشوند.

در این کلاس آموزشی کلیه پرسنل یگان در گروههای دو نفره اقدام به باز وبسته کردن اسلحه نمودند . همچنین دورهای آموزشی ویژه نیز باهدف آشنایی پرسنل  با فنون تیراندازی، برجک شناسی ، شیوه صحیح اعزام و بدرقه ، شناسایی مواد مخدر و آشنایی با آسیب ها و خطرات احتمالی خدمت در زندان برای سربازان وظیفه به تناوب برگزار میشودو  با تاکید بر اینکه برگزاری اینگونه کلاسها را بصورت مستمر و دوره ای در دستور کار خود قرار داده ایم تا پرسنل وظیفه در طول خدمتبا مشکلی روبرو نگردند .

در ادامه کلیه پرسنل ضمن فراگیری و یادآوری آمو زشهای لازم درباب تیراندازی و مهارت کار با اسلحه ، پس از تمرین عملی تیر اندازی بدون رخداد حادثه و اتفاق خاصی در کمال صحت و انضباط  نظامی خاتمه یافت.

كلاس اسلحه شناسي و نحوه بكارگيري سلاح سازمانی زندان بوکان

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*