آزادي ۶ نفراز مددجويان زندان ماكو

به همت خيرين ماكوئي ۶ نفر از مددجویان مالی  زندان ماكو آزاد وبه آغوش خانواده خودبازگشتند

محمدی مدیرعامل انجمن حمایت اززندانیان شهرستان ماکودر دیداربارییس زندان ماکوبااعلام این خبرگفت:بامساعدت خیرین وتوسط انجمن حمایت اززندانیان ماکو۶نفرارمددجویان مالی زندان ماکوآزادوبه آغوش خانواده خودبازگشتند

محمدی افزود:مجموع محکومیت مالی ۶نفرزندانی بیش از۵۸۳ میلیون ریال بودکه ۳۳۲ میلیون ریال آن توسط انجمن و بامساعدت خیرین تهیه وپرداخت شدمابقی نیزباگذشت شاکیان موجبات آزادی این تعداداززندانیان رافراهم کرد

محمدی همچنین گفت:ازابتدای سال۹۹ تاعیدسعیدفطرعلاوه برآزادی زندانیان بیش از۹۹۷میلیون ریال کمک های نقدی وغیرنقدی به خانواده زندانیان بی بضاعت ازطریق انجمن مساعدت شده است

محمدی گفت:اقدامات انجام گرفته بامساعدت خیرین وباتلاش وپیگیری مجموعه همکاران انجمن حمایت اززندانیان ،اعضاءهیات مدیره انجمن حمایت اززندانیان ماکو،رییس ومددکارزندان ودرراس همه حمایت وراهنماییهای دادستان شهرستان ماکوانجام گرفته است که اززحمات همه عزیزان تقدیروتشکربه عمل می آید

حسین زاده رئیس زندان ماکو دراین دیدارخاطر نشان کرد : كمك رساني به همنوع كار خداپسندانه و منحصر به قشر خاص جامعه نیست بلكه توفيقي از جانب خداوند است كه ضمن همدردي با همنوعان رضايت و خوشنودي حق تعالي را نيز در بر دارد

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*