بازدید سرزده شبانه مدیر کل زندانهای استان از مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی استان آذربایجان غربی

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی استان آذربایجان غربی بروجنی مدیرکل زندانهای استان در معیت محسنی معاون مالی و تمجید فر رئیس اداره فنی زندانهای استان از این مجتمع بازدید نمودند.

این بازدید که در ساعت ۲:۰۰ صبح بمدت ۲ ونیم ساعت انجام یافت بروجنی مدیر کل زندانهای استان و هیئت همراه ضمن بازدید از قسمتهای مختلف این مجتمع در بند بسته این زندان حضور یافته و ضمن دیدار با مددجویان و بررسی وضعیت معیشتی این زندانیان از نزدیک در جریان اجرای برنامه های سازمانی در این مجموعه قرار گرفت و همچنین در ادامه ضمن دیدار چهره به چهره با تعدادی از مددجویان و استماع درخواستهای مطروحه دستورات لازم را در خصوص استفاده بهینه از امکانات و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده  به مددجویان را صادر نمود .

در ادامه مدیر کل زندانهای استان در جلسه ای که در اتاق ریاست تشکیل گردید حضور یافته و ضمن دیدار با همکاران شاغل در این زندان دستورات لازم را در خصوص مشکلات و درخواستهای کارکنان صادر و از اقدامات انجام یافته در زمینه اعزام مددجویان به مرخصی اعطایی از سوی ریاست قوه قضائیه تقدیر نمود

در پایان این بازدید سرزده شبانه خضرلو رئیس مجتمع  از حضور مدیر کل زندانهای استان و هیئت همراه نهایت تقدیر و تشکر را نمود.

Print Friendly, PDF & Email