برگزاری نمایشگاه کتاب در بازداشتگاه مرکزی ارومیه

برگزاری نمایشگاه کتاب در بازداشتگاه مرکزی ارومیه

به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه مرکزی ارومیه : به همت واحد فرهنگی و تربیتی نمایشگاه کتابی به منظور آشنایی بیشتر مددجویان با کتب  موجود و کتاب های جدید ارسالی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در بازداشتگاه ارومیه برگزار گردید .

افشار رییس بازداشتگاه هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در محیط بازداشتگاه عنوان نموده و افزود از آنجائیکه اوقات فراغت در زندان ها و بازداشتگاه ها حاشیه های آسیب ناپذیری را به همراه دارد بنابراین پرنمودن این اوقات باید مورد توجه قرار بگیرد و با برگزاری چنین نمایشگاه هایی می توانیم اوقات فراغت مددجویان را به نحو احسن و موثر قرار دهیم  .

برگزاری نمایشگاه کتاب در بازداشتگاه مرکزی ارومیه

 

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه