بازدید مقامات قضایی دادسرای عمومی وانقلاب اشنویه ازباداشتگاه این شهر

به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه اشنویه: در راستای تحقق برنامه کاهش جمعیت کیفری زندانها،کاهش آسیب رفتارهای پرخطر وبه منظور بررسی مشکلات قضایی زندانیان،  مقامات قضایی دادسرای عمومی وانقلاب اشنویه از بازداشتگاه بازدیدنموده وبه صورت گروهی وفردی با زندانیان دیدارنزدیک داشته واستماع مطالب واظهارات آنهاشدند

اکبری رئیس بازداشتگاه ضمن تسلیت ایام شهادت امام محمدباقر (ع) وخیر مقدم گویی به مراجع قضایی باارائه گزارشی از وضعیت حال حاضر بازداشتگاه،ازحضورمستمروتعامل حسنه مراجع قضایی باعوامل بازداشتگاه قدردانی نمود

درادامه خدادای دادستان اشنویه با گرامیداشت پیشا پیش ایام اعیاد سعیدقربان وغدیرخم وهمچنین تسلیت شهادت امام محمدباقر(ع) گفت: نگاه شخص قاضی به زندانیان یک نگاه انسانانه ومهربانانه است وهدف از بازداشت انسان های به خطا رفته اصلاح وبازگشت سالم آنان به جامعه است واظهار نظر مسئولین زندان ونارضایتی رئیس زندان درخصوص اعطای تسهیلات خیلی موثر است

دادستان با اعلام رضایت از وضعیت فعلی داخل بند ومثبت ارزیابی کردن آمار کلی بلحاظ کاهش جمعیت کیفری واستفاده ازبخشنامه مرخصی ریاست قوه قضاییه با هدف حفظ سلات زندانیان  گفت : حفظ شخصیت کرامت انسانی زندانیان درداخل زندان ورعایت نظم وحفظ آرامش داخل زندان ازاولویت های کاری قوه قضاییه می باشد و زندانیان با نشان دادن حسن رفتار واخلاق خود  درزمان تحمل حبس وبا جلب حسن توجه مقامات قضایی ومسئولین بازداشتگاه از امتیاز وتسهیلات داخلی زندان بهره مند واستفاده کافی ببرند

به نقل از روابط عمومی بازداشتگاه این بازدید که نزدیک به دوساعت به طول انجامید علیزاده رئیس دادگستری ،خدادادی دادستان،رضایی رئیس شعبه ۲ کیفری واقبالجودادیار شعبه اول دادیاری درمعیت اکبری رئیس واعزازمددکاراجتماعی بازداشتگاه درداخل بند حاضر و مراجع قضایی جهت اطلاع از وضعیت قضایی متهمان ومحکومان شعبه ونحوه ارائه خدمات حمایتی وقضایی به صورت چهره به چهره با زندانیان ملاقات نزدیک داشته درجریان وضعیت آمارموجودی قرارگرفتند وزندانیان هم با مطرح کردن خواسته های قانونی خود خواستار رسیدگی به مشکلات قضایی شدند

ودرپایان ضمن تشکیل جلسه هفتگی شورای طبقه بندی ورسیدگی به درخواست های مطرح شده زندانیان وبا موافقت دادستان واظهار نظر اعضای شورای طبقه بندی به تعدادی از مددجویان واجد شرایط تسهیلات مرخصی اعطاء گردید

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*