گزارش

بازدید امام جمعه ارومیه از زندان مرکزی

بازدید امام جمعه ارومیه از زندان مرکزی

ادامه مطلب »

برگزاری جشن گلریزان در شهرستان اشنویه

ادامه مطلب »

بازدید رئیس کل دادگستری وحضرتی رئیس مدیریت وبرنامه ریزی استان آذربایجان غربی از زندان مرکزی ارومیه

بازدید گروسی رئیس کل دادگستری استان وحضرتی رئیس مدیریت وبرنامه ریزی استان آذربایجان غربی از زندان مرکزی ارومیه

ادامه مطلب »

افتتاح چند پروژه عمرانی و تولیدی در زندان مرکزی ارومیه و مراکز وابسته با حضور رئیس کل دادگستری استان و هیئت همراه

افتتاح چند پروژه عمرانی و تولیدی در زندان مرکزی ارومیه و مراکز وابسته با حضور رئیس کل دادگستری استان و هیئت همراه

ادامه مطلب »

بازدید مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی از پروژه مسکن مهر کارکنان زندان های ارومیه

بازدید مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی از پروژه مسکن مهر کارکنان زندان های ارومیه

ادامه مطلب »

دیدارهای نخستین روز کاری مدیر کل جدید زندانهای آذربایجان غربی با رئیس کل دادگستری ، دادستان مرکز استان و کانون اصلاح و تربیت

ادامه مطلب »

اولین دیدار سرپرست جدید اداره کل زندانهای آذربایجان غربی با پرسنل زندان رکزی ارومیه

اولین یدار فتحی سرپرست جدید اداره کل زندانهای آذربایجان غربی با پرسنل زندان رکزی ارومیه

ادامه مطلب »

تجدید میثاق مسئولین وکارکنان زندانهای آذربایجان غربی با آرمان های شهدای انقلاب به مناسبت آغاز هفته دولت

تجدید میثاق مسئولین وکارکنان زندانهای استان با آرمان های شهدای انقلاب

ادامه مطلب »

معرفی نفرات برتر مرحله انتخابی ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم زندانهای استان آذربایجان غربی

معرفی نفرات برتر مرحله انتخابی ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم زندانهای استان آذربایجان غربی

ادامه مطلب »

مسابقات قرآنی سربازان وظیفه زندانهای استان آذربایجان غربی در ماکو

ادامه مطلب »