گزارش

مسابقات ورزشی کارکنان زندان های منطه ۳ کشور در استان آذربایجان غربی

ادامه مطلب »

بازدید بازرسین قوه قضائیه از زندان مرکزی ارومیه

ادامه مطلب »

بازدید مدیرکل اقدامات حمایتی سازمان و میدرکل استان از اداره زندان شهرستان مهاباد

ادامه مطلب »

شرکت گسترده معاونین ، روسای ستادی ، کارکنان و سربازان وظیفه زندان های آذربایجان غربی در راهپیمایی روز قدس

راهپیمایی روز قدس در ارومیهراهپیمایی روز قدس در میاندوآب راهپیمایی روز قدس در ماکوراهپیمایی روز قدس در سردشتراهپیمایی روز قدس در خوی

ادامه مطلب »

برگزاری مراسم شب قدر در زندان مرکزی ارومیه

ادامه مطلب »

جشن بزرگ گلریزان در شهرستان ارومیه

جشن گلریزان ارومیه - 98

جشن گلریزان ارومیه – ۹۸جشن گلریزان ارومیه – ۹۸جشن گلریزان ارومیه – ۹۸جشن گلریزان ارومیه – ۹۸جشن گلریزان ارومیه – ۹۸جشن گلریزان ارومیه – ۹۸جشن گلریزان ارومیه – ۹۸جشن گلریزان ارومیه – ۹۸جشن گلریزان ارومیه – ۹۸جشن گلریزان ارومیه – ۹۸جشن گلریزان ارومیه – ۹۸

ادامه مطلب »

بازدید امام جمعه ارومیه از زندان مرکزی

بازدید امام جمعه ارومیه از زندان مرکزی

ادامه مطلب »

برگزاری جشن گلریزان در شهرستان اشنویه

ادامه مطلب »

بازدید رئیس کل دادگستری وحضرتی رئیس مدیریت وبرنامه ریزی استان آذربایجان غربی از زندان مرکزی ارومیه

بازدید گروسی رئیس کل دادگستری استان وحضرتی رئیس مدیریت وبرنامه ریزی استان آذربایجان غربی از زندان مرکزی ارومیه

ادامه مطلب »

افتتاح چند پروژه عمرانی و تولیدی در زندان مرکزی ارومیه و مراکز وابسته با حضور رئیس کل دادگستری استان و هیئت همراه

افتتاح چند پروژه عمرانی و تولیدی در زندان مرکزی ارومیه و مراکز وابسته با حضور رئیس کل دادگستری استان و هیئت همراه

ادامه مطلب »