گزارش

اولین المپاد ورزشی زندانیان مرد استان آذربایجان غربی

ادامه مطلب »

به مناسبت ایام الله پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، بازدید رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ، دادستان ارومیه وهیئت های همراه از ندامتگاه نسوان ارومیه

بازدید رئیس کل دادگستری استان و هیئت همراه از ندامتگاه نسوان ارومیه

ادامه مطلب »

بازدید مشاور ریاست سازمان زندانهای کشور و مجری طرحهای عمرانی از پروژه های در دست احداث زندانهای آذربایجان غربی

بازدید بازرسان سازمان از پروژه های در دست احداث زندانهای شمال استان

ادامه مطلب »

دیدار چهره به چهره مدیر کل زندانهای استان با زندانیان زندان مرکزی ارومیه

دیدار چهره به چهره مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی با زندانیان زندان مرکزی ارومیه

ادامه مطلب »

حضور فعال اداره کل زندانهای استان در نمایشگاه صنایع دستی و هنر فرش ارومیه

نمایشگاه صنایع دستی و هنر فرش ارومیه

ادامه مطلب »

بازدید دو روزه مدیر کل زندانهای استان آذربایجان غربی از زندانهای استان

بازدید دو روزه مدیر کل زندانهای استان آذربایجان غربی از زندانهای استان

ادامه مطلب »

گزارش تصویری از عزاداری در زندان مرکزی ارومیه

گزارش تصویری از عزاداری در زندان مرکزی ارومیه

ادامه مطلب »

برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در ندامتگاه نسوان ارومیه

برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در ندامتگاه نسوان ارومیه

ادامه مطلب »

بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی از مراکز اشتغال و حرفه آموزی بنیاد تعاون زندانیان ارومیه

بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی از مراکز اشتغال و حرفه آموزی بنیاد تعاون زندانیان ارومیه

ادامه مطلب »

بازدید مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی از زندان مرکزی ارومیه

بازدید مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی از زندان مرکزی ارومیه

ادامه مطلب »