مقالات

اصول و قواعد حاکم بر تفهیم اتهام

اصول و قواعد حاکم بر تفهیم اتهام مولف: رسول عبداله زاده دستجرد (کارشناس ارشد جزا وجرم شناسی)

ادامه مطلب »

مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی در افراد وابسته به مواد و افراد سالم

رضا محمدزاده گان *[۱]، رضا عباس زاد[۲]، یونس قاسم بکلو[۳] [۱]. کارشناس ارشد روانشناسی عمومی    Email:Reza.Moh1@Gmail.Com [۲]. دانشجوی کارشناسی روان شناسی بالینی [۳].کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

ادامه مطلب »

تاثير گسترش حاشيه نشيني برامنيت اجتماعي

مهدي پورقاسم بهزاد يوسفي

ادامه مطلب »

بررسی نظم و امنیت در زندان ها ( با تاکید برزندان بوکان )

علی مصطفی پور[۱] علیرضا پور عباد [۲] سیروان عبداله زاده ، کارشناس ارشد جامعه شناسی، عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید با هنر کرمان؛زندان بوکان-۱ [۲]۲کارشناس ارشد مدیریت ؛زندان بوکان ۳-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،زندان بوکان

ادامه مطلب »

بررسی رابطه¬ی اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی زندانیان شهرستان بوکان)

بررسی رابطه¬ی اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی زندانیان شهرستان بوکان) علی مصطفی پور[۱] علیرضا پور عباد [۲] سیروان عبدالله زاده [۳] ۱-عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید با هنر کرمان؛کارشناس ارشد جامعه شناسی ،زندان بوکان [۲]۲-کارشناس ارشد مدیریت-زندان بوکان ۳-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی -زندان بوکان

ادامه مطلب »

بررسی رابطه ی بین اخلاق کار حرفه ای اسلامی و عفو گذشت در بین کارکنان زندان ها

بررسی رابطه ی بین اخلاق کار حرفه ای اسلامی و عفو گذشت در بین کارکنان زندان ها  تحقیق : طاهر امینی داشکسن

ادامه مطلب »

رفتار پرخطر و الگوهای کاهش آسیب آن در زندان

رفتار پرخطر و الگوهای کاهش آسیب آن در زندان عنوان مقاله : رفتار پرخطر و الگوهای کاهش آسیب آن در زندان نویسنده : قربانعلی کاون

ادامه مطلب »

کاربردقاعده لاضرر در قانون موضوعه و تاثیر آن در کاهش جمعیت کیفری

کاربردقاعده لاضرر در قانون موضوعه و تاثیر آن در کاهش جمعیت کیفری تهیه و تنظیم: ۱-حمید علی همتی-زندان مرکزی ارومیه ۲-سیدموسی حسینی- زندان مرکزی ارومیه ۳-جواد محمدی – زندان مرکزی ارومیه

ادامه مطلب »

بررسی دلائل جرم گرایی اطفال و نوجوانان و نحوه ی پیشگیری از آن و ارائه ی راهکارهای سودمند

مولفان :   پیمان خانزاده – اکبر فریور افشار

ادامه مطلب »