ضدعفونی وسم زدایی قسمتهای اداری وامکنه های داخل بند زندان نقده جهت پیشگیری از ویروس آنفلوآنزا وکرونا درزندان نقده              

به گزارش روابط عمومی زندان نقده : به همت واحد بهداری کلیه قسمتهای اداری وامکنه ...

ادامه مطلب »

همزمان با یازدهمین  دوره انتخابات  مجلس شورای اسلامی در زندان مرکزی ارومیه انتخابات برگزار وزندانیان ، کارکنان شیقتی وسربازان وظیفه  پای صندوق رای رفتند

به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی ارومیه  همگام وهمزمان با  آغاز رای گیری  حوزه های ...

ادامه مطلب »

حضور پرسنل،سربازان و زندانیان زندان سلماس پای صندوق های رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی اداره زندان شهرستان سلماس : در روز جمعه روز سرنوشت ساز ...

ادامه مطلب »

آزادی ۱۸ نفر از زندانیان زندان سلماس بااعمال ماده۱۷ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانها در اداره زندان سلماس

به گزارش روابط عمومی زندان سلماس،با پیگیری و تلاش های شبانه روزی واحدهای اجرای احکام ...

ادامه مطلب »

بازدید  معاونت مدیر کل حفاظت و اطلاعات سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در معیت مسئولین استانی ستاد اداره کل از زندان سلماس

پوریانی،معاون مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در معیت محسنی،معاون ...

ادامه مطلب »

جلسه بررسی وضعیت قضایی زندانیان با حضور مدیر کل حفاظت و اطلاعات سازمان زندان ها، مدیرکل زندان های استان و مقامات قضایی شهرستان و زندان میاندوآب

جلسه بررسی وضعیت قضایی زندانیان میاندوآب با حضور رحیمی مدیر کل حفاظت اطلاعات سازمان زندانهای ...

ادامه مطلب »

بازدید مدیر کل حفاظت و اطلاعات سازمان زندان های کشور به همراه بروجنی مدیر کل زندان های استان آذربایجان غربی از زندان شهرستان میاندوآب

به گزارش روابط عمومی زندان شهرستان میاندوآب : شهبازی رئیس زندان گفت :رحیمی مدیر کل ...

ادامه مطلب »

شرکت کارکنان،پرسنل وظیفه و مددجویان اداره زندان مهاباد در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی اداره زندان مهاباد: همگام با مردم همیشه در صحنه و پیروی ...

ادامه مطلب »

برپایی نمایشگاه عکس پیشگیری از اعتیاد ویژه سربازان یگان حفاظت در زندان مهاباد

به گزارش روابط عمومی اداره زندان مهاباد:نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد و آشنایی با عوارض انواع ...

ادامه مطلب »

شرکت مددجویان زندان شهرستان نقده دریازدهمین دوره اتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی زندان نقده:مددجویان زندان نقده همچون سایر اقشارملت ایران به صورت گسترده ...

ادامه مطلب »

حضور ومشارکت مجموعه بازداشتگاه اشنویه درانتخابات مجلس یازدهم

به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه اشنویه : کارکنان ،زندانیان وسربازان وظیفه بازداشتگاه اشنویه با حضورومشارکت ...

ادامه مطلب »

به یمن حضور مدیر کل حفاظت اطلاعات سازمان زندان های کشور در زندان مهاباد مرخصی زندانیان تعزیرات حکومتی به مدت ۱۰  روز تمدید گردید

به گزارش روابط عمومی اداره زندان مهاباد:در راستای بازدید رحیمی مدیر کل حفاظت اطلاعات سازمان ...

ادامه مطلب »

دادستان اشنویه ازخوابگاه زندانیان رای باز بازداشتگاه اشنویه بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه اشنویه : دادستان دادسرای عمومی وانقلاب اشنویه به همراه رئیس ...

ادامه مطلب »

       بازدید مدیرکل حفاظت سازمان زندان های کشور به همراه مدیر کل زندان های استان از زندان شهرستان نقده

به گزارش روابط عمومی زندان نقده :رحیمی مدیر کل حفاظت سازمان زندان های کشور درمعیت ...

ادامه مطلب »

جلسه رئیس زندان با همیاران بندها در زندان مهاباد

به گزارش روابط عمومی اداره زندان مهاباد:در راستای دستورالعمل های سازمانی،بخشی رئیس زندان با همیاران ...

ادامه مطلب »