مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه دربین مددجویان زندان نقده برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی زندان نقده :برابربرنامه ریزی قبلی وبه همت واحدفرهنگی زندان اولین روز ...

ادامه مطلب »

مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه دربین سربازان زندان نقده برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی زندان نقده :مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه دربین سربازان زندان نقده ...

ادامه مطلب »

مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه دربین کارکنان زندان نقده برگزارگردید

  به گزارش روابط عمومی زندان نقده :مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه دربین کارکنان زندان ...

ادامه مطلب »

دیدار رئیس زندان و کارکنان قضائی شهرستان نقده با ائمه جماعت اهل تسنن وتشیع آن شهرستان بمناسبت هفته قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی زندان نقده : بمناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه حیدرپسندیده درمعیت روحانیون ...

ادامه مطلب »

دیداروتجلیل ازهمکاران خانواده معزز شاهد وایثارگر زندان نقده بمناسبت گرامیداشت هفته قضائیه

به گزارش روابط عمومی زندان نقده : بمناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه وارج نهادن به ...

ادامه مطلب »

دیدارچهره به چهره مجموعه قضایی شهرستان نقده بامددجویان زندان بمناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی زندان نقده : بمناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه ریاست دادگستری ودادستان ...

ادامه مطلب »

مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت امام جعفرصادق (ع) درزندان نقده برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی زندان نقده : مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت امام جعفرصادق(ع) با حضور ...

ادامه مطلب »

آزمون نهضت سوادآموزی مددجویان زندان نقده برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی زندان نقده :آزمون نهضت سوادآموزی ویژه مددجویان زندان نقده بارعایت پروتکل ...

ادامه مطلب »

برگزاری مراسم ورزش صبحگاهی با حضور رئیس بازداشتگاه اشنویه

به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه اشنویه: در راستای اجرایی دستور العمل برنامه های فرهنگی وتربیتی ...

ادامه مطلب »

بازدید مقامات قضایی دادسرای عمومی وانقلاب اشنویه ازباداشتگاه این شهر

به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه اشنویه: در راستای تحقق برنامه کاهش جمعیت کیفری زندانها،کاهش آسیب ...

ادامه مطلب »

برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های هفته قوه قضائیه در زندان شهرستان میاندوآب

به گزارش روابط عمومی زندان شهرستان میاندوآب : در این جلسه که با حضور شهبازی ...

ادامه مطلب »

بازدید معاون سلامت ، اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان آذربایجان غربی از ارشاد گاه محمودآباد

جلیلی معاون سلامت ، اصلاح و تربیت اداره کل به همراه خلیلی سرپرست اشتغال در ...

ادامه مطلب »

مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستان میاندوآب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره زندان شهرستان میاندوآب:در این جلسه گل حسینی رئیس دادگستری شهرستان ...

ادامه مطلب »

برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستان شاهین دژ با حضور رئیس زندان میاندوآب

برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن حمایت زندانیان شهرستان شاهین دژ با حضور رئیس زندان میاندوآب ...

ادامه مطلب »

بازدید دادستان عمومی و انقلاب تکاب از زندان شهرستان میاندوآب

بازدید دادستان عمومی و انقلاب تکاب از زندان شهرستان میاندوآب به گزارش روابط عمومی اداره ...

ادامه مطلب »